Ko i prijašnji godina, prid kraj jedne kalendarske godine u KUDŽ „Bratstvo“ pripravili su koncert, koji je dono priliku da dica i mladi iz ovog Društva pokažu šta su sve naučili.

IMG 6903

Tako je bilo i ove godine, na koncertu održanom na Materice, u sali Tehničke škule „Ivan Sarić“, članovi KUDŽ „Bratstvo“, s tri ansambla, nuz njeve goste, uveselili su sve one koji su došli kako bi uživali.

IMG 6993

Polagano se svode računi prid kraj godine, a ovom Društvu još pridstoji „Božićno-novogodišnja priredba“ za najmlađe.

 

 


 


U ponediljak, 12. decembra, održana je konstitutivna sidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine.

IMG 7896

Na sidnici, održanoj u prostorijama „Bunjevačke matice“ u Subatici, nakon izbora radnog pridsidništva, potvrđeni su mandati svi članova novog saziva Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, spram rezultata izbora održani 13. novembra.

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine čine dr Suzana Kujundžić Ostojić, Veljko Vojnić, Dejan Parčetić, Tihomir Vrbanović, Sandra Iršević, Aleksandar Bošnjak, Antun Romić, Jadranka Tikvicki, Nikola Žuljević, Slavica Saulić, Ivan Dulić, Marija Brdarić, Gabriela Diklić, Miroslav Vojnić Hajduk, Antun Fratrić, Tamara Babić, Boris Bajić, Dragan Kopunović i Branko Pokornić.

IMG 7856

Konstitutivnoj sidnici je u ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog prisustvovala je i Gordana Domanović, savitnica sektora za nacionalne manjine, ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, koja je, izmed ostalog, poručila:

Želim vas pozdravit u ime ministra Tomislava Žigmanova i u ime cilog Ministarstva i čestitat vam na uspišno sprovedenim izborima i konstituisanju novog saziva Savita i čestitat vam priuzimanju odgovornosti za učešće u radu Savita. Naša misija je da identifikujemo izazove sa kojima se suočava vaša zajednica, a najboji način za to je kontinuirani i neposridni kontakt sa pripadnicima manjine koju pridstavljate. Za ostvarivanje ovog zadatka neophodna je naša međusobna saradnja, razmina informacija i vođenje dijaloga svi članova Savita. Ministarstvo i ovim činom pokaziva posebnu zainteresovanost za rad i funkcionisanje vašeg Savita, ko i svi savita uopšte. Svesni smo svi različitosti i izazova sa kojima se susriću nacionalne manjine u Srbiji, al jednako želimo nastavit davat punu podršku pri implementaciji manjinski prava...

IMG 7849

Potom je održana i prva sednica novog saziva Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine. Prilikom te sidnice održan je i izbor pridsidnika, odosno pridsidnice Savita, a povirenje da i u narednom mandatu vodi Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine dobila je dr Suzana Kujundžić Ostojić, jednoglasno.

Krajnje je vrime da se skućimo, a sad nam je, nakon dvadeset godina postojanja cilj da, nakon obavljenog bazičnog dila, rastemo. U smislu ostvarivanja prava, da to pokrije što veći krug Bunjevaca, da se borimo za naše pridstavnike u raznim tilima Varoši, Pokrajine i Republike, da budemo ko i sve ostale nacionalne manjine. Svakako moramo radit na Dekretu iz 1945. godine. Virujem da će se ovaj tim u Savitu u naredne četri godine pokazat ko zdravo dobar – kazala je, izmed ostalog, pridsidnica NSBNM.

 

 


 


Na salašu Mirka Bajića u subatu, 10. decembra, održana je radionica za dicu u sklopu Projekta pod nazivom „I mi smo tu“.

BMC 19 21 14 49

Radionicu u organizaciji Bunjevačkog omladinskog centra vodili su Marija Bošnjak iz Male Bosne, veliki poznavalac bunjevački običaja, i Stipan Budimčević, poznati lemeški slamar, takođe veliki poznavalac bunjevački običaja i tradicije.

BMC 19 28 55 43

Dica su na ovoj radionici imala prilike čut štogod više o običajima za Materice, o tom kako se čestita, kako se dica daruju i kako se obilužava ovaj običaj. Pored toga dica su čula štogod više i o simbolici „Božićnjaka“, nakon čega su se oprobala u izrađivanju figura od tista koja se stavljaje na „Božićnjak”.

BMC 19 35 52 04

Osnovni cilj održavanja radionice prema ričima Marije Bošnjak je prinošenje običaja na mlade naraštaje i prinošenje vridnosti porodičnog okupljanja za adventsko vrime.

 

VIDEO PRILOG: BMC


 


U organizaciji BKC Bajmak je po devetnaesti put organizovana tradicionalna Božićna izložba koja je održana u sridu, 7. decembra, u prostorijama MZ Bajmak.

IMG 6488

Na izložbi su izloženi radovi 45 izlagača sa sedam iljada eksponata iz Bajmaka, Subatice, Male Bosne, Pačira, Đurđina, Stare Moravice, Lemeša i Aleksa Šantića.

Na svečanom otvaranju izložbe bili su prisutni pridstavnici bunjevački udruženja i ustanova, pridsidnik IO BNS Branko Pokornić, pridsinica odbora za kulturu Kata Kuntić i odbornik Varoši Subatice Mirko Bajić koji je i svečano otvorio ovogodišnju bajmočku Božićnu izložbu.

IMG 6436

Branko Pokornić, pridsidnik BKC Bajmak je istako značaj organizovanja ove izložbe koja se puni devetnaest godina organizuje u Bajmaku i da je ko takva veoma značajna za njevo selo ko i za Bunjevace koji tamo žive.

IMG 6512

Učiteljica Svetlna Mormer iz OŠ „Vuk Karadžić“ iz Bajmaka je pripravila program sa dicom koja slušaje predmet „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“ sa recitacijama vezanim za božićne praznike.

Glavni organizator ove božićne izložbe je Kata Kumer, inače dugogodišnji član organizacionog odbora koji realizuje ovu izložbu isprid BKC Bajmak je i ove godine uložila veliki trud da izložba uspije.