Bunjevačka nacionalna zajednica se prvi put pridstavila sa sajmu turizma u Beogradu u petak, 25. marta na štandu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s virskim zajednicama sa temom „Dužijanca“.

Sajam 03

Pridstavljanje je obuhvatilo pridstavljnje novi izdanja knjiga i publikacija na bunjevačkom jeziku, prikaz slamarke umitnosti ko i razni pletiva od slame koja su dio običaja za dužijancu ko i pridstavljanje bunjevačke pisme i igre.

Sajam 13

Isprid Bunjevačkog nacionalnog savita Mirko Bajić je istako velik značaj pridstavljanja Bunjevaca po prvi put na sajmu turizma u Beogradu, di su prisutni mogli da se upoznaju sa tradicijom i kulturom jednog naroda koji živi u Republiki Srbiji.

Sajam 17

Slamarsku umitnost kod Bunjevaca na ovom sajmu pristavio je Stipan Budimčević, poznati lemeški slamar, a o običaju Dužijance i šta je sve vezano za nju pristavila je Marija Bošnjak iz Male Bosne.

U kulturno-umitničkom dilu programa učesvovalo KUDŽ „Bratstvo“ iz Subatice sa spletom bunjevački igara ko i vokalna solistkinja Tamara Babić sa izvornim bunjevačkim pismama.

Ovo je bila prilika da se bunjevačka tradicija, običaji i kultura vide u glavnoj pristonici Republike Srbije da se pokaže raskoš i bogata kultura jednog manjinskog naroda.

 

VIDEO PRILOG: