Takmičenje recitatora se ove godine, zbog ograničenog prostora, održalo u četvrtak, 3. marta u svečanoj sali Otvorenog univerziteta u organizaciji Varoške biblioteke.

Recitatori 05

Na ovogodišnjoj opštinskoj smotri recitatora u Subatici učestvovalo je blizu sto učenika osnovni i sridnji škula. Dica su recitovala na četri jezika: srpskom, mađarskom, hrvatskom i bunjevačkom jeziku. Glavni cilj je da se dica podstaknu na čitanje i promovisanje poezije.

Na samom početku programa prisutnima se obratio direktor Varoške biblioteke u Subatici gosp. Dragan Rokvić koji je istako značaj održavanja ovog takmičenje.

Recitatori 07

Takmičenje je bilo podiljeno u tri uzrasne kategorije: mlađi uzrast koji je imo 27 recitatora, sridnji uzrast koji je imo 32 recitatora i stariji uzrast koji je brojio 17 recitatora. Članove žirija činili su: pridsidnik Milan Vejinović, Žužana Kalmar, članica žirija za recitatire na mađarskom jeziku, Katarina Čeliković, članica žirija za recitatore na hrvatskom jeziku i Tamara Babić, savitnica za recitatore na bunjevačkom jeziku.

Bunjevačka nacionalna zajednice je ove godine imala tri svoja pridstavnika u mlađem uzrastu Josipa Mamužića sa pismicom „Mače“ – Alise Prćić Vukov, Tanja Stantić je bila pridstavnik sridnjeg uzrasta sa pismom „Njiva na kraj svita“ – Gabrijele Diklić i učesnica koja je prošla dalje na viši rang takmičenje je Dejana Vukov sa pismom „Hemija“ – Ane Popov.

Najbolji takmičari su se plasirali na viši rang takmičenja, na Zonsku smotru recitatora koja će biti održana sledećeg četvrtka.