U četvrtak, 3. marta 2022. godine održana je prva sidnica u ovoj godini radnog tima za zaštitu kulturni dobara bački Bunjevaca BNS u prostorijama UG „Bunjevačkog kola“ u Somboru.

Radni tim 01

Na ovoj sidnici bilo je riči o analizi dokumenata tj. poseban izveštaj zaštitnika građana sa priporukama – analiza o stanju u oblasti vršenja javni ovlašćenja nacionalni savita manjina za period 2014-2018, informacije o dosadašnjim aktivnostima u radu ovog tima ko i utvrđivanje liste kulturni dobara bački Bunjevaca Subatice i Sombora.

Radni tim 06

Ovim sastankom je pridsidavala Kata Kuntić, pridsidnica odbora za kulturu pri BNS, a članovi ovog tima su iz Subatice: Nikola Babić, podpridsidnik BNS, Mijo Mandić, pridsidnik istorijskog odbora Bunjevačke matice, Tamara Babić, član odbora za kulturu BNS, a iz Sombora, Ružica Parčetić, novinar, Antun Petrović i Dragan Kubatov. Cilj ovog radnog tima je da se napravi lista materijalni i nematerijlani dobara bački Bunjevaca i da se ona proglase od nacionanog značaja za bunjevačku nacionalnu zajednicu.