Po redu drugo veče XXII Festivala bunjevačkog narodnog stvaralaštva održano je u četvrtak, 14. septembra, u prostorijama Art bioskopa „Aleksandar Lifka“ u Subatici, di je održano veče posvećeno 105. godina od rođenja Luke Nimčevića – Džaje poznatog subatičkog harmonikaša.

IMG 2437

U okviru ove večeri prikazan je film pod nazivom „Svirci naši“ koji divani o životu Luke Nimčevića – Džaje i o muzičkom životu Subotice u vrimenu njegovog života ko i izložba fotografija iz njegovog života i kadgodašnji bunjevački bandi.

IMG 2479

Bunjevačke tamburaške bande i svirci ostavili su traga na nigovanju muzičkog stvaralaštva kod Bunjevaca. Jedan od nji je i poznat subatički harmonikaš Luka Nimčević – Džaja kojem se ove godine navršava 105. godina od rođenja. Da bi se upoznali sa njegovim muzičkim stvaralaštvom, vrimenom u kom je živio i sa kim je sarađivo priređen je film pod nazivom „Svirci naši“ koji je dočaro vrime kako su se Bunjevci kadgod veselili uz tamburaške bande i svirce.

IMG 2413

U muzičkom dilu programa nastupio je tamburaški orkestar koji još pamti vrime sviranja sa Lukom Nimčevićem – Džajom sa vokalnom solistkinjom Tamarom Babić, koji su dočarali vrime kadgodašnji veselja kroz muziku.

 

FOTOGRAFIJE