Ove godine Sajam knjiga u Novom Sadu održava se od 7. do 13. marta, di se bunjevačka nacionalna zajednica pridstavila sa svojim izdanjima u utorak, 7. marta na štandu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice sa „Bunjevačkim novinama“, dičijim listom na bunjevačkom jeziku „Tandrčak“, knjigom „Pisme moje duše“ Marije Feher, o čemu je divanio Boris Bajić, direktor NIU BIC–a.

Sajam NS 1

Med prisutnim zvanicama na štandu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice bila je Milinka Hrćan pomoćnica pokrajinskog sekretara.

Sajam NS 6

Bunjevački media centar se takođe pridstavio na ovom sajmu ko izdavač knjiga „Zagonetke o životinjama“ autorke Bojane Jelić, koje su takođe bile izložene na Sajmu knjiga u Novom Sadu.