U okviru pripravljanja za tradicionalnu Izložbu božićnjaka u Maloj Bosni koja će bit održana 4. decembra, u organizaciji UG „Bunjevačka vila" je održana radionica za izradu božićnjaka.

IMG 4230

Bila je ovo još jedna prilika da se čeljad okupi, i oni mlađi i oni malo stariji, pa da zajedno nauče, odnosno da svoje znanje o izradi božićnjaka usavrše.

IMG 4235

Radionicu radimo nuz pomoć UK „Centar za kulturu Bunjevaca", tu su nam gosti učenici iz sridnji škula, članovi KUD „Aleksandrovo", al i svi oni koji su bili zainteresovani da nam se pridruži – divanila je Nela Ivić iz UG „Bunjevačka vila" iz Male Bosne.