Kolonija 002

Ova tradicionalna kolonija obuhvatila je ove godine rad sa slamarima koji su izrađivači slika i predmeta od slame. Dica koja su učestvovala su dica koja su u pridhodnom periodu radila kroz slamarske radionice pa su po prvi put imali prilike učestvovat na ovoj koloniji. Ovakve kolonije služe upravo i mladima koji nemaju priviše prilike da se upoznaju sa raznim tehnikama rada, kako sa slamom tako i sa slikarstvom, da upoznaju nove tehnike rada, ljude i da usavršavaje svoj rad.

Kolonija 004

Slamari  koji su bili učesnici ove kolonije su bili iz Subatice i Bajmaka a to su: Ana Jaramazović, Olga Kiš, Marija Beretić, Kata Kumer, Katica Sakač, Nataša Jurić i Donatela Varga.

 

FOTO