BKC Bajmak je po osamnaesti put organizovo tradicionalnu Božićnu izložbu koja je održana u sridu, 8. decembra, u prostorijama MZ Bajmak. Na izložbi su izloženi radovi oko četrdesetak izlagača sa oko dvi iljade eksponata iz Bajmaka, Subatice, Mirgeša, Palića, Đurđina, Dolnjeg i Gornjeg Tavankuta i Čonoplje.

IMG 6017

Stevan Bešlić, pridsidnik BKC Bajmak je istako značaj organizovanja ove izložbe koja se puni osamnaest godina organizuje u Bajmaku i da je ko takva veoma značajna za njevo selo ko i za Bunjevce koji tamo žive.

Ljiljana Jozić iz Čonoplje, jedan od izlagača na ovoj izložbi se pridstavila sa medenjacima i vanilicama, prvi put na ovoj izložbi i pofalila je samu organizaciju i naravno druženje sa ljudima koji se bave sličnim poslom.

IMG 6031

Svetlana Mormer učiteljica OŠ „Vuk Karadžić“ iz Bajmaka je kazala da su se dica koja slušaju predmet „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“ pridstavila sa svojim dičijim radovima. Spominila je i to koliko se dica raduju ovakim izložbama.

IMG 6078

Kata Kumer ko dugogodišnji član organizacionog odbora koji realizuje ovu izložbu isprid BKC Bajmak, nam je kazala da je zadovoljna jel je ova božićna izložba iznapridovala za osamnaest godina.

IMG 6000

Na svečanom otvaranju izložbe bili su prisutni pridstavnici bunjevački udruženja i ustanova, pridsidnica BNS dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnik IO BNS Branko Pokornić, član IO BNS Tihomir Vrbanović, pridsidnik SBB Mirko Bajić, Miroslav Vojnić Hajduk član Odbora za kulturu pri BNS i direktor NIU BIC Boris Bajić.

U svečanom dilu programa učestvovala su dica OŠ „Vuk Karadžić“ iz Bajmaka sa recitacijama u povodu pridstojeći praznika.