BKC „Bajmok” je bio realizator projekta omladinske dičije filmske radionice kroz projekat Dičijeg TV dnevnika di su se dica okušala kroz ulogu TV spikera, radio spikera, novinara i snimatelja u subotu, 27. novembra u prostorijama NIU BIC i Bunjevačkog media centra Subatica.

IMG 1813

- Ovaj projekat se održava već treću godinu i finansiran je od strane Ministarstva kulture i javnog informisanja. Cilj ovi filmski radionica je da se dica obuče za sve vidove novinarskog posla. BKC Bajmak dugi niz godina sarađiva sa dicom iz OŠ „Vuk Karadžić“ iz Bajmaka koja su ujedno i učenici ovi radionica – kazo je Branko Pokornić, nosilac projekta.

IMG 1793

Alena Crnković je naučila na koji način se realizuje tv prilog za dičiji TV dnevnik, Mihajlo Todorić se okušo u ulogi spikera di je naučio kako se čitaju tv prilozi i na koji način se oni realizuju.

IMG 1798

Emina Mihaljević se oprobala ko novinar di je pisala novinarski tekst vezan za bunjevački žetveni običaj „Ris“ i sa kojim je pokazala svoje novinarsko umeće.

Krajnji produkt ovi radionica je sklapanje priloga za Dičiji TV dnevnik di se vide naučene veštine iz razni oblasti novinarstva.