U cilju nigovanja običaja izrade Božićnjaka i da se znanje i umeće prinese na mlađe i sve one koji su zainteresovani za ovaj prastari običaj kod Bunjevaca na ovim prostorima.

IMG 3882

Pridstavnici bunjevački udruženja: KUD „Bunjevka”, UG „Bunjevačka vila“ Mala Bosna, BKC „Lemeški Bunjevci“ Lemeš i UG „Bunjevačka kasina“ su se okupili u sridu, 1. decembra u kućnom okruženju da bi naučili i savladali vištinu pravljenja Božićnjaka.

IMG 3859

Moderator ove radinice je bila Marija Bošnjak iz Male Bosne koja dugi niz godina niguje vištinu izrade Božićnjaka počev od pravljenja tista za kolač, pečenja pa sve do načina na koji se izrađuju figure koje iđu na Božićnjak.

IMG 3898

Cilj ovi radionica je da se savlada viština njegove izrade ko i lipota njegovog ukrašavanja da bi se ko taki mogli izložit na već tradicionalnoj izložbi Božićnjaka koja se dugi niz godina uspišno održava u Maloj Bosni ko i njegova zaštita ko elemenat nematerijalnog kulturnog nasliđa Bunjevaca.