Odbor za obrazovanje pri BNS-u je održo sastanak u u sridu, 13. oktobra, u Politehničkoj škuli u Subatici, vezano za đake sridnji škula u Subatici koji su se od ove škulske godine upisali na predmet „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“.

IMG 7170

Na ovom sastanku im je pridočeno šta će se radit kroz ovaj predmet tokom nove škulske godine, ko i o tom ko će im bit pridavač.

Za ovu škulsku godinu ima upisani 22 učenika iz četri sridnje škule iz Subatice, a pridavač će bit Melisa Vilov, koja je budućim učenicima pridočila kako će se odvijat predmet na bunjevačkom.

IMG 7151

Jadranka Tikvicki, pridsidnica odbora za obrazovanje je divanila o broju upisani đaka za novu škulsku godinu i na koji način se odvija nastava, obzirom na trenutne epidemiološke mire koje su na snazi.

Pridsidnica BNS-a dr Suzana Kujundžić Ostojić je istakla da je zadovoljna brojem upisani đaka i da se nada da će ih od sledeće godine bit još više.