U organizaciji UK „Art bioskop Aleksandar Lifka“ u petak, 1. oktobra, obiluženo je 110. godina od osnivanja prvog stacioniranog bioskopa u Subatici sa svečanim polaganjom vinca na spomenik Aleksandra Lifke, otvaranjom izložbe i projekcijom filma „Lifka od osnivanja do renoviranja i ponovnog otvaranja“.

IMG 5090

Potom je održan i okrugli sto i projekcija filma „Ljudi sa kamerama“ autora Zoltana Šifliša. Med prisutnim zvanica je bila i pridsidnica BNS dr Suzana Kujundžić Ostojić jel je ova ustanova kulture od nacionalnog značaja za bunjevačku nacionalnu zajednicu. Na samom početku programa obratio se direktor ove kulturne ustanove Aleksandar Toković ko i dr Aleksandar Evetović poznati subatički lekar, te je štogod kratko kazo o gospodinu Aleksandru Lifki čiji je on potomak.

IMG 5078

Aleksandar Lifka: „Rođen u Brašovu, 20. maj 1880. godine, smatra se jednim od pionira kinematografije u Sridnjoj Evropi. Od 1900. godine, osim prikazivanja filmova u svom putujućem bioskopu, bavi se i snimanjom filmova, ko i komponovanjom filmske muzike. Godine 1911. otvorio je prvi stalni bioskop u Subatici.

Aleksandar Lifka, od majke Ernestine i oca Karla, rođen je na porodičnoj turneji u Brašovu (danas Rumunija) di je porodica nastupala sa svojim putujućim panoptikumom. Rano detinjstvo je provo u mistu Žatec (Češka). Sridnju škulu pohađa u Beču di izučava elektrotehniku. Imo je samo pet godina kad mu je otac umro. Majka je uspila da održi porodični poso, da vodi putujući muzej i panoptikum, prihrani porodicu i škuluje dicu.

IMG 5099

U bivšoj zgradi hotela "Hungarija" u Subatici Aleksandar Lifka je 1910. godine započo priuređivanje prostorija za prikazivanje filmova, a 1911. godine prvi stacionarni bioskop pod imenom "Bioskop Lifka" počo je sa radom. U međuvrimenu se oženio Subatičankom Eržebet Bek sa kojom nije imo dice.

IMG 5101

Tek nakon II svitskog rata Aleksandar Lifka je prihvatio jugoslovensko državljanstvo. Umro je 12. novembra 1952. godine u svom vinogradu u Bačkim vinogradima, u selu di je i provodio najviše vrimena i di je od svog novca opremio i bioskop. Saranjen je u porodičnoj grobnici na Bajskom groblju u Subatici.