Bunjevački kulturni centar iz Subatice održo je promociju tridesetog po redu Bunjevačkog kalendara za prostu 2023. godinu u petak, 23. decembra u prostorijama Bunjevačke matice. Bunjevački kalendar ima dugu tradiciju od trideset godina izlaženja što je pofalno za ovakvu vrstu periodike u okviru bunjevačke nacionalne zajednice. Izdavač Bunjevačkog kaledara za ovu godinu je BKC Subatica i UG „Bunjevačka matica“.

IMG 9750

I ove godine ko i do sad kalendar je obuhvatio zanimljive tekstove iz života znameniti Bunjevaca kako iz Subatice tako i Sombora i drugi mista di Bunjevci žive ko i testove događaja iz bunjevačke nacionalne zajednice tokom 2022. godine. O kalendaru su u okviru promocije divanili: Miroslav Vojnić Hajduk, pridsidnik BKC Subatica i Lazarela Marjanov, stručni saradnik na kalendaru, a u kulturnom dilu programa je nastupio Geza Babijanović, bunjevački pisnik.

IMG 9741

Projekat Bunjevačkog kalendara za prostu 2023. godinu su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje i odnose sa virskim zajednicama, Varoš Subatica i BNS.

 

 


 


Ustanova kulture Art bioskop „Aleksandar Lifka“ bila je domaćin po prvi put večeri bunjevačkog filma zajedno sa Bunjevačkim kulturnim centrom iz Bajmaka.

U okviru ove večeri prikazana su dva filma iz produkcije BKC Bajmaka a to su: „Uloga i značaj Bunjevaca na Velikoj narodnoj Skupštini održanoj u Novom Sadu 25. novembra 1918.“ koji je premijerno prikazan 2018. godine u Bajmaku u okviru Dana bunjevačke kulture u Bajmaku i film pod nazivom „Posijano najdragocenije sime je „rič“ – Marko Peić“ koji je premijerno prikazan ove godine takođe u Bajmaku.

Lifka 2022 12 23 09 21 00 125

Autor ova oba bunjevačka dokumentarna filma je Branko Pokornić a snimatelj i montažer je Radoljub Miloradović – Roki. Ovo je početak jedne ozbiljne saradnje sa ovom ustanovom kulture di će se u narednom periodu raditi na tome da se filmovi na bunjevačkom jeziku češće imaje prilike vidit, izno je Aleksandar Toković, direktor ove varoške ustanove kulture koja je jedna od ustanova od nacionalnog značaja za bunjevačku nacionalnu zajednicu.

Domaćin i moderator ove večeri isprid BKC Bajmaka bila je Tamara Babić.

 

 


 


U subotu, 17. decembra, Bunjevački kulturni centar Bajmak je bio realizator projekta omladinske i dičije filmska radionice kroz projekat Dičijeg TV dnevnika, di su se dica okušala kroz ulogu TV spikera, radio spikera, novinara i snimatelja.

IMG 8637

Ovaj projekat se održava već četvrtu godinu i finansiran je od strane Ministarstva kulture i javnog informisanja i Varoši Subatice. Cilj ovi filmski radionica je da se dica obuče za sve vidove novinarskog posla.

IMG 8626

BKC Bajmak dugi niz godina sarađiva sa dicom iz OŠ „Vuk Karadžić“ iz Bajmaka, koja su ujedno i učenici ovi radionice. Jedan od budući ciljova rada kroz ovu filmsku radionicu je da dica koja učestvuju, da posite RTV Vojvodinu i da ozbiljnije se vidi kako se realizuje poso televizijskog i radio programa ove medijske kuće istako je Branko Pokornić realizator ovog projekta i pridsidnik BKC Bajmaka.

IMG 8621

Krajnji produkt ovi radionica je sklapanje priloga za Dičiji TV dnevnik, di se vide naučene vištine iz razni oblasti novinarstva.

 

 


 


Tradicionalna dičija radionica pod nazivom „Božićna čarolija“ u organizaciji Bunjevačkog omladinskog centra održana je u utorak, 13. decembra, na Sv. Lucu u OŠ „Đuro Salaj“ u Subatici, di su bila prisutna dica iz tri osnovne škule OŠ „Đuro Salaj“, OŠ „Sečenji Ištvan“ i OŠ „Sveti Sava“ koji pohađaje predmet bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture.

IMG 7970

Tema održavanja ove dičije radionice je bila vezana za božićne praznike di su dica imala prilike da vide kako se kadgod sadilo žito na Svetu Lucu, koji su bunjevački običaji na Materice i izrada figura od tista za Božićnjak.

IMG 7930

Moderator ove dičije radionice bila je Marija Bošnjak iz Male Bosne koja je dici divanila o običaju za Svetu Lucu, i o običajima na Materice a dio radionice bio je pridviđen za izradu figura od tista za „Božićnjak“.

IMG 7983

Dica su imala prilike da nauče kako se prave ptice, kokoške, ovce, ruže i druge figure od tista koje se stavljaje na „Božićnjak“. Završni di ove radionice bio je pridviđen za podilu novogodišnji paketića za dicu od strane BNS sa Dida Mrazom.